Våra tjänster

Plåtarbeten

Vi har egen plåtverkstad och utför alla typer av plåtslageriarbeten.
 

Sedumtak

Vi monterar sedumtak och har goda referenser inom montering av dessa.
 

Underlagstak

Vi byter ert underlagstak oavsett om det handlar om råspont eller annat material.

Tätskikt

Vi är auktoriserade tätskiktsmontörer av STG och innehar "Heta Arbeten".
 

Taksäkerhet

Vi har intyg om sakkunnig från Taksäkerhetskommitén.
 

Takmålning

Vi åtar oss uppdrag inom ommålning av plåttak oavsett svårighet.

Takpannor

Vi utför takrenoveringar av takpannetak oavsett svårighet..
 

Takstolar

Vi har bred erfarenhet och kunskap inom montering av takstolar.
 

Övriga arbeten

Vi har erfarenhet och kunskap inom andra byggarbeten. Fråga oss!

Inom samtliga arbeten vi utför så har vi goda referenser och god erfarenhet.