Om Sverige Stroj AB

Vår verksamhet

Vår verksamhet påbörjades år 2012 och var i det skedet främst inriktad mot privatpersoner. Företaget grundades av två tidigare takläggare/plåtslagare med en önskan att driva eget och erbjuda fastighetsägare takarbeten med hög kvalitet.

Nu ca 8 år senare så är Sverige Stroj AB ett stabilt företag med bland annat kommuner, husbyggare och välkända byggföretag i sitt kundregister. Under tiden verksamheten har pågått så har vi upplevt en årlig omsättningsökning och våra beställningar blir fler och större varje år. Vi blir regelbundet kontaktade av nya potentiella beställare som fått rekommendation att kontakta oss av de vi redan utfört arbeten åt. Detta är någonting som vi upplever som mycket positivt och ett bevis på att vi är på "rätt spår". 

Vi har kollektivavtal, flera auktorisationer och en betydligt bredare kompetens än vi hade 8 år sedan. Vi vill tro att vi har etablerat oss till att bli ett företag med gott rykte och anseende inom takbranschen i Stockholm. 

Anlita oss och ni kommer själva förstå varför våra kunder fortsätter välja oss!