Om oss

viber_image_2022-06-21_13-15-43-400

Vår historia

Vår verksamhet påbörjades år 2012 och var i det skedet främst inriktad mot privatpersoner. Företaget grundades av två tidigare takläggare/plåtslagare med en önskan att driva eget och erbjuda fastighetsägare takarbeten med hög kvalitet.

Nu ca 11 år senare så är Sverige Stroj AB ett stabilt företag med bland annat kommuner, husbyggare och välkända byggföretag som beställare.

Under tiden verksamheten har pågått så har vi upplevt en årlig omsättningsökning och våra beställningar blir fler och större varje år. Vi blir regelbundet kontaktade av nya potentiella beställare som fått rekommendation att kontakta oss av de vi redan utfört arbeten åt. Detta är någonting som vi upplever som mycket positivt och ett bevis på att vi är på “rätt spår”.

Vi har kollektivavtal, flera auktorisationer och en betydligt bredare kompetens än vi hade 11 år sedan. Vi vill tro att vi har etablerat oss till att bli ett företag med gott rykte och anseende inom takbranschen i Stockholm.

Anlita oss och ni kommer själva förstå varför våra kunder fortsätter välja oss!

Problemlösning

I våra projekt samarbetar vi med uppdragsgivare och leverantörer för att hitta hållbara lösningar, både miljömässigt och ekonomiskt. Vi eftersträvar att lämna en felfri produkt, i enlighet med upprättat kontrakt. Detta når vi genom kontinuerlig utveckling och engagerade medarbetare

Erfarenhet är Väsentlig

Då Sverige Stroj AB har tillgång till eget plåtslageri har vi möjligheten att skräddarsy lösningar för våra kunder, exempelvis när det gäller plåtgarneringar. Utbildade och erfarna plåtslagare och takläggare för säkra takarbeten av hög kvalitet. Vi är experter på att skapa anpassade taklösningar.

shaking hands, handshake, hands-3091906.jpg

Tillit är vitalt för oss

Precis som vid alla typer av husarbeten är det viktigt att känna förtroende för de hantverkare man anlitar. Sverige Stroj AB har alla tillämpliga yrkescertifikat och utbildningar. Företaget har F-skattsedel och lämnar full garanti på alla arbeten.

roof panels, roof tiles, red-550503.jpg

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vi utgår från kundens önskningar och har utvecklat kompetens som är anpassade till kostnadseffektiva ombyggnader

Vårt ledningssystem utgör tillsammans med kundkrav och myndighetskrav grund för genomförande av våra projekt. Ledningssystemet omfattar rutiner och mallar som styr vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Vi dokumenterar varje projekt noga och våra uppdragsgivare får bl.a. planer, riskanalyser, egenkontroller och kvittoredovisning på omhändertaget avfall.

Riskhantering

Vi arbetar systematiskt med förbättringsarbete och har högt fokus på riskhantering. Antalet skador som ledde till frånvaro har varit 0 sedan 2016 då detta började mätas.

Kompetens och utbildning

Våra medarbetare har rätt utbildning och certifikat för de uppgifter de utför tex förarbevis lift, heta arbeten, BAS-U och BAS-P.

Vi Tillhandahåller branschens bästa service