Välkomna till

Sverige Stroj AB

Vårt ansvar

Vi tar ett helhetsansvar för det vi gör mot alla inblandade parter. Därför erbjuder vi oss att följa projektet från idé till färdigställande. De anställdas villkor garanteras genom att vi har kollektivavtal.

Gratis kostnadsförslag

Kontakta gärna oss för genomgång av era ideér. Vi lämnar alltid konkurrenskraftiga, kostnadsfria anbud på samtliga förfrågningar.

Utrustning

Vi har egen plåtverkstad med komplett maskinpark samt alla nödvändiga verktyg för att kunna utföra våra åtaganden på ett riktigt sätt med högsta kvalitet. 

Materialval

Vi köper in allt material hos svenska leverantörer och håller oss regelbundet uppdaterade om vilka krav som ställs på det material vi använder.

Vi utför

.Vår främsta inriktning är plåt-, tak- & tätskiktsarbeten som också utgör merparten av våra beställningar. Vi åtar oss dock även andra arbeten i förekommande fall.

Hållbarhet

Vi strävar efter att ha en hållbar verksamhet. Därför följer vi noggrant förändringar i regelverk beträffande frågor som berör vår bransch. 

Några av våra Beställare

Vi har ramavtal med Huddinge kommunfastigheter inom tak- & plåtarbeten samt snöskottning.

Huge Fastigheter

 

Vi har ramavtal med Strängnäs kommun inom tak-, & plåtarbeten samt snöskottning

Strängnäs kommun

 

Vi utför regelbundet uppdrag inom våra specialistområden åt Arcona. Inte minst så har vi fått äran att medverka under byggnationen av Nya Karolinska!

Arcona

 

Utförda jobb

Några bilder på våra jobb. För fler bilder tryck på knappen "mer".

Är du intresserad av våra tjänster?